dissabte, 29 de setembre de 2012

MotherboardPCI: especifica un tipus de bus de un ordinador per adjuntar dispositius periférics a la placa mare.
AGP: s'utilitza exclusivament per a connectar targetes gràfiques.
puente norte:era el circuit integrat mes important del conjunt de chips que constituia en el cor de la placa base.
Zócalos del procesador:es el lloc on es posa el cervell de l'ordinador.
memoria:es refereix a les parts dels components que intregren un ordinador.
IDE: és una aplicació composta per un conjunt d'eines útils per un ordinador.
puente sur: és un circuit que s'encarrega de coordinar els diferents dispositius d'entrada i sortida.
BIOS: és un tipus de firmware que localitza i prepara els components electrònics o perifèrics d'una maquina.
SATA: és una interfaz de transferència de dades entre la placa base i alguns dispositius d'emmagatzematge. 


divendres, 28 de setembre de 2012

Arquitectura física del ordinadorperifèrics d'entrada/sortida de dades: són els que utilitza l'ordinador per enviar com per rebre informació.
bus de control: goberna el ús i el accés a les línies de dades i direccions.
bus de direcció: consisteix en el conjunt de línies elèctriques necessàries per introduir una adreça.
CPU: és el component principal de l'ordinador i altres dispositius programables.
UAL:es un circuit digital que calcula operacions aritmètiques.
Registres:representa un ítem únic de dades implícitament estructurats en una taula .
Memòria principal: es una unitat dividida en cel que s'identifiquen mitjançant una direcció.
Bus de dades:es un sistema digital que transfereix dades entre els components de una computadora o entre computadores

dilluns, 24 de setembre de 2012


llista de hardware i software.
Hardware: correspon a totes les parts tengibles d'una computadora
software: es coneix com l'equipament o suport d'una computadora digital.

HARWARE:
<- placa madre
            

<-- microprocesador
<--cooler per a microprocesador


   


         
                 


<--cables connectors                                                
<--disc dur


<--memoria ram


<--monitor <-- ratolí i teclat 


<--modem
<--lector de cd<--floppy

<--gabinet 
SOFTWARE:<--disc de instal·lació de windows
<-- drivers de la placa madre


<--paquet office
<--antivirus. 

fixa d'usuari


la diferencia entre programari, és el conjunt dels programes informàtics , procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador. I maquinari , que és el conjunt de les seves parts físiques.

coses que se fer del programari:

En l'ordinador els programaris que mes se utilitzar , son el word , el power point , el excel , i coses sencilles. També utilitzo molt el facebook, youtube etc...

dilluns, 17 de setembre de 2012

Què és la informàtica?

Es una ciència que estudia el tractament automàtic de la informació mitjançant maquines electròniques. 

Coses que abarquen.

- arquitectura d'ordinadors:  és el disseny conceptual i l'estructura operacional fonamental d'un sistema de computador

-algorítmia:es un conjunt prescrit de instruccions o regles ben definides, ordenades  que permeten realitzar una activitat mitjançant passos successius que no generen dubtes 

-estructures de dades.és una forma d'organitzar un conjunt de dades elementals amb l'objectiu de facilitar la seva manipulació.

-llenguatges de programació:és un llenguatge informàtic utilitzat per controlar el comportament d'una màquina, normalment un ordinador.

-enginyeria del software:és un servei amb la missió de desenvolupar eines informàtiques

-sistemes operatius:es el conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador.

Xarxes: és un grup interconnectat de computadors

teoria de la comptabilitat: és la part de la computació que estudia els problemes de decisió que poden ser resolts amb Un algorisme o equivalentment amb una màquina de Tu ring

intel·ligència artificial:és una part de la informàtica, dedicada al desenvolupament d'algorisme que permet a una màquina (habitualment un computador) prendre decisions intel·ligents